Helsamliker

Old Swedish Dictionary - helsamliker

Meaning of Old Swedish word "helsamliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

helsamliker
1) hälsosam, för (den själsliga el. kroppsliga) hälsan välgörande, hälsobringande. är hon (ɔ: Maria) alt mankönsins summa helsamlighin sak (summa salutis humanæ causa) SpV 200. giff. .. them som liffwandis ärw helsamnelighit liff oc säla ändelykt SvB 295 (börj. av 1500-t.). - hälsosam, nyttig, tjänlig. thy är thät eth helsammelikit raadh at hwar een cristen människa hwan dagh. .. rantzsake sith sameith SkrtUppb 352. ib 163, 193. SvB 105 (senare h. av 1500-t.). - Jfr ohelsamliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • helsmalighin SpV 200.
  • hilsamlikin SkrtUppb 163.
  • hilsmalighin ib 193 ; SVB 105 (senare h. av 1400-t.). helsammelikin: -likit SkrtUppb 352.
  • helsammelighin: -lighit SvB 295 (börj. av 1500-t.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛚᛋᛆᛘᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back