Hembära

Old Swedish Dictionary - hembära

Meaning of Old Swedish word "hembära" (or hembæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hembära (hembæra)
föra hem (till), hembära. swa som een jdhen ok nööff by hembärändes til sin bystok ympnogha heLghetzens ok heLgadomanna klaasa Lg 3: 568. " när the skulle meg myn skatt hem bära RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 283. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hembära may have also been written as hembæra

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᛒᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back