Hemelika

Old Swedish Dictionary - hemelika

Meaning of Old Swedish word "hemelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hemelika Old Swedish word can mean:

hemelika
L.
hemelika
3) särskilt, enskilt, avsides, i enrum. ath i. .. taladhe hymmelike medh tom BSH 5: 322 (1508). - i hemlighet. hemligen. thet iak scruffuer tik til i kerlig och godhan wilia och tro, thet seghia andhra flere tha hymmelige vnder skorstenen en ey för vppenbarligha Thomas Varningsbref 7 (1436). han hedan rymde och hemmelica v ntwek sit eghtaxchap fran sin hustru och barn SJ 2: 151 (1489). Troj 61. 4) förtroligt. - som om man befinner sig hemma. är nakath mz os som thu will hafwa. tha tagh swa hemelika som thu thz siälffwer agher Prosadikter (Karl M) 263. - Jfr ohemelika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • hemmelica SJ 2: 151 (1489). hymmelike BSH 5: 322 (1508).
  • hemliga Troj 61.
  • hymmelige Thomas Varningsbref 7 (1436) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Thomas Varningsbref
Varnings-bref från Biskop Thomas i Strengnäs till Konung Carl Knutsson. 1837.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back