Hemelika

Old Swedish Dictionary - hemelika

Meaning of Old Swedish word "hemelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hemelika Old Swedish word can mean:

hemelika
L.
hemelika
1) i hemmet, i den husliga el. enskilda kretsen. at han se hofsaMBer i dryk ok åthäuom sinom ther han är hemelika KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 44 (114, 48 ; strax efter heter det: at han se gladhr ther han är opinbarlika).
hemelika
2) i ensamhet. war hemeleka fiärren i öknom Lg.">Bu 3.
hemelika
3) särskildt, enskildt, afsides, i enrum. nero badh petrum sighia sik hemelica sin wilia Lg.">Bil 103. ib 341. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 397. spordhe them hemlika hwat synd the hafdho giort KL 203. wägha thet hemelika medh androm witrom mannom KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 72 (176, 79). " the tAlado opta saman hemelica" Lg.">Bil 869. " badh hwar heemeligh sich berätta" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1813. ib 2289, 2294, 7493. " sigin þem opinbarleka þät i saghin (för saghdhin) konungi hemelika (in secreto)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 185. höre ämuäl huar dagh twa mässor hemelica (priAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vatas) läsna ib 3: 304. - i det förKLemning. 1860. SFSS.">Borgade, i tysthet, i hemlighet, hemligen. mik är känt at hafwa mina mästa snille hemelika (in secreto) ok litit vppinbarlika KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 398. Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8282. " ati hafwe hemmelige hoss eder thet jach vill then wägh ned till lincöpingh" BSH 4: 254 (1500). " thetta haffwer hemeligan widh idher sielff" ib 352 (1503). än togh. .. iach thet her til hömlige hafft haffuer FM 409 (1509). " twa swena kAlladhe han hemelik" KLemming. 1844.">Fl 1306. predicadhe fore them hemelika KLemning. 1860. SFSS.">Bo 55. ib 39, 210. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 76. KL 300. KLemming. 1844.">Fl 1362, 1512. Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va 5, 6, 8. MD 448, 449. " han lönte sik cristin wara: ther til at han gathe swa myKLo hemelikare mz godhe fortAlan tröst cristit folk" Lg.">Bil 475.
hemelika
4) i förtroende. Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Var herra ihesus sagdhe thz hemelica (familiariter) sinom enkannelica älskelica iohanni KLemning. 1860. SFSS.">Bo 173. " wit thz Alt hemelik" Al 2573. - förtroligt. rådhgiua. .. thöm han må hämelika opinbara ok fulkumlika i lius lata Alt sit hierta och hemelik ting KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 16 (41, 18). " satte han sik hemelica (familiariter) mit vidh KLemning. 1860. SFSS.">Bordhit" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 70. ib 233, 234, 235. MB 1: 278. Lg 3: 388. " mädhan the swa hemelika saman ära" KLemming. 1844.">Fl 1573. Fr 1076. " som hemelighare thiento mik" VKR 2. - JFr be-, iäm-hemelika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
 • hemulika L.
 • hämolika L.
 • hemeleka Bu 3.
 • hämelika KS 16 (41, 18).
 • hemmelikä Va 5, 6.
 • hemeligha: -are VKR 2.
 • hemeliga RK 2: 7493.
 • hemmeligä Va 6, 8.
 • hemmelige BSH 4: 254 (1500).
 • heemaligha RK 2: 2289.
 • heemaliga ib 2994.
 • hemelik Fl 1306, 1362, 1512 ; Al 2573.
 • hemelig MD 448.
 • heemeligh RK 2: 1813.
 • hemmelig MD 449.
 • hemeligan BSH 4: 352 (1503).
 • hemlika KL 203.
 • hemliga RK 2: 8282.
 • hämlika KL 300.
 • hömlige FM 409 (1509, samt. afskr.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back