Hemeliker

Old Swedish Dictionary - hemeliker

Meaning of Old Swedish word "hemeliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hemeliker Old Swedish word can mean:

hemeliker
L.
hemeliker
1) till huset el. hemmet hörande; i det inre varande, inre. at STridha mot hemelikom (domeSTicum) owin (näml. köttet) Ber 234. " mäST skadha hemelikin owin ib. "
hemeliker
2) hemlig, förSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borgad. " hedhri giri är behändokt ont ok hemelikit etir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 96. " föreläggia ena gaatho äller eth hemelikit spörsmål" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 115. hemelik thing, hemligheter. skal iak tee thik nakar lönlik ok hemelik thingh STena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR XIX. vndirSTa the hemelico thingin (mySTeria) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 163. " tedhe var härra hanom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flere hemelik tingh (Bu mer hemelek 100) än androm" STenianus. Se Lg.">Bil 947. " the viSTo al thera hemelik thing" ib 850. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då STrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett STrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 16 (41, 18), 37 (99, 40), 71 (174, 77), - hemliga lemmar, könSDelar. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 173, 428. Ber 87. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 270.
hemeliker
3) förtrogen, förtrolig. " fik tala. .. widh en römskan herra hemelican. vespaciani win" STenianus. Se Lg.">Bil 314. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då STrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett STrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 71 (174, 77). " at haua trona ok vitra ok hemelika rådhgiua ib 16 (41, 17). wara rättelika ok hofsamlika gladhr ok hemelikin i ordom ok åthäuom sinom" ib 38 (99, 40). ey tee sik. .. ofmikit hemelikan ib. " fik ther hemelikin vinskap gaij" STenianus. Se Lg.">Bil 111. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då STrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett STrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 22 (54, 24). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 162. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 157, 311, 2: 104. STrand. 1853.">Fr 2156. - med dat. ofmykit hemelikr allom mannom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då STrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett STrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 35 (93, 38). " varo varom herra mykyt hemelica" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 155. " hon (ödmjukheten) pläghar altidh vara gudz nadh hemlik" ib 41. " var STrand. 1853.">Frw var hanom (den helige Dominicus) mykit hemelik" STenianus. Se Lg.">Bil 797. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 41, 44. STenianus. Se Lg.">Bil 368. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då STrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett STrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 25 (62, 27). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 396, 398, 451. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 139, 3: 80. STena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 12. ST 40. aldrigh är han oc thik swa heemelika (för -likin) älla swa gudhlikin som thw tala vidh Ber 277. somlikom. .. som hanom varo hemlegaSTe hos (qui ei familarius adhærbant) Ansg 177 (bör kanske snarare föras till adv. hemelika). - bekant. med dat. een köpman honum var hemelik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 274. - förtrolig, förtrolighet visande? hemelikan herra gör otroin hioon (ignauus seruos rector facit esse proteruos) GO 421.
hemeliker
4) särskild, synnerlig, speicel. wir. .. takum þeem. .. vndir warä hemelikä wärn SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). - (?) oss. .. med hemelikum Buþum vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBiuþa. .. wiþer naffn alla þerä þe fäldo SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). - JSTrand. 1853.">Fr iämhemeliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -likin MB 1: 396 ; KL 41 ; KS 38 (99, 40) ; ST 40 ; Ber 234.
  • hemelikan GO 421.
  • hemleg: -legaste Ansg 177.
  • hemelican Bil 314 ; Bo 15.
  • -likin Bil 111.
  • -likit Bo 96 ; MB 2: 115.
  • -lik Lg 947 ; Bil 850 o. s. v. -lig LB 7: 270.
  • -likin Ber 87.
  • -lichin VKR 12),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back