Hemeliker

Old Swedish Dictionary - hemeliker

Meaning of Old Swedish word "hemeliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hemeliker Old Swedish word can mean:

hemeliker
L.
hemeliker
2) hemlig, förborgad. " giordhe strax ith hymligith bodh til ärlandh" BSH 5: 322 (1508). - hemelikit thing, hemlig lem, könsdel. MP 4: 37. " hwilkith mankön som ey lathir om kringh skära kötit främäsrst a synom hemeliko tinghe" ib 5: 83. - hemelikit hus, hemlighus, avträde. GU C 20 s. 57, 118. wedh hemelige hwssit SJ 2: 313 (1497). JMPs 383. 3) förtrogen, förtrolig. med dat. thenna konwng teutran war mynom fader myket hemligen Troj 98. - förtrogen, bekant (med ngt). sändhe GUdh fadhir sin son. .. ok wardh människa, oppa thet ath han skulle wara sunlikin ok hemelikin, ath pino tola ok dödh MP 5: 40. 4) som går hemliga vägar, listig, lömsk. Se Sdw 2: 1235. - Jfr ohemeliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -likin MP 5: 40.
  • hemligen Troj 98.
  • hemelig HSH 20: 222 (1507).
  • -a JMIs 383; -e SJ 2: 313 (1497). hemlig()h): -it GU C 20 s. 118 ; best. sing. n. -a MP 4: 37.
  • hemleg: -it GU C 20 s. 57. hy mlig: -ith BSH 5: 322 (1508). Se SDw 2: 1235),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back