Hemföra

Old Swedish Dictionary - hemföra

Meaning of Old Swedish word "hemföra" (or hemføra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hemföra (hemføra)
hemföra. " kungiorde. .. huat hugnat ok glädhi hon heemförde aff pafuans gardh som Var synnes heLgasta modhers badhe ordins ok reglonne stadfestilse, otalliga bullas papales ok cardinala breff pa aflat" Lg 3: 569. - hemföra (en brud till brudgummen). hon mate wäl haffuä warit idher nadh ärligä och werdeligä hem fördh aff sinom fader Va 4. " ära Vari thik min iomfru maria at j dödhenom. .. gudh thän häLghe ande thina siäl sina tro lofuadha iomfru mz höxstom hedher hemfördhe" Bir 4: 142. ib 155.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hemföra may have also been written as hemføra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • heem- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᚠᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back