Hemfriþer

Old Swedish Dictionary - hemfriþer

Meaning of Old Swedish word "hemfriþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hemfriþer
hemfrid, den frid man är be rättigad att njuta i eget hus. gaff han (RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birger jarl) hemfrid RK 1: 462. " halla hemfridh (syns dåligt) 38 (1492). ath nythä hiäm friit" FH 6: 47 (1457, daniserande). badhä höstrvn sto sik for hws och hiem friit ib 48.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hiem-.
  • hiäm-.
  • -fridh. -frid. -friit FH 6: 47 (1457, daniserande), 48),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᚠᚱᛁᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back