Hemgava

Old Swedish Dictionary - hemgava

Meaning of Old Swedish word "hemgava" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hemgava Old Swedish word can mean:

hemgava
oftast i pl.
hemgava
1) hemgift. " gaff han sinne dotter borghena til brudhastod ällar hemgaffwor" Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 192.
hemgava
2) morgongåfva (ordets användning i denna betydelelse beror kanske på felaktig öfversättning af Lat. dos). mädh siino hem gauo (af en senare hand ändradt till sinne morghongafuo) värdhe (dote sua) bygdhe hon rikt spital Bil 805. lokkar man iomfrv manne ofästa oc swiker henne sidhan, tha skal han wtgöra henna hemgawor (Cod. B hemgäff 560; dotabit eam) oc hawa fore husfrw MB 1: 338. " skal then man ey thy siidher henne wtgöra fulla hemgawor (Cod. B gemgäff 560; reddet pecuniam juxta modum dotis), swa som iomfrv äre wana at tagha ib. - Jfr hemgiäf. "

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᚵᛆᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back