Hemils thing

Old Swedish Dictionary - hemils thing

Meaning of Old Swedish word "hemils thing" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hemils thing
hemlig lem, könsdel. RK 3: 2104.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • heemels tingh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᛁᛚᛋ:ᛏᚼᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back