Hemola

Old Swedish Dictionary - hemola

Meaning of Old Swedish word "hemola" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hemola
överlåta äganderätten (till något åt någon), tillägna. at jak hauer hemolt en gordh honum, huilkin igger j räntamäkj Svartb 118 (1363). " affhändir pädar sik oc sinum arvum oc hämulla kaderine arvum til äwerdilika ägho. .. all thässom fornämpa tässa forskriffna jordh" SD NS 3: 294 (1418, nyare avskr.). bärtil swizsare. .. wpläth och hemlade biskedelegom manne pedhir laurissone i linde een gardh ATb 1: 207 (1465). kom for retthin peder olson norden becken oc hemolde peder olson synden becken en wrfield Uppl LagmanSDomb 53 (1492). - försvara föryttringen av och äganderätten till. tha bindom wi os. .. honum. .. swa got gooz at fri ok hämla ok igeen giffwa SD NS 3: 418 (1419).

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hemula: -ade Uppl Lagmansdomb 76 (1493).
  • hemwlla: -ade ATb 1: 15 (1453).
  • hemhulla: -ar Svartb 216 (1400).
  • hämulla SD NS 3: 294 (1418, nyare avskr.) (3 pers. sing.). hemulda: -adhe ib 297 (1418).
  • hemala: -ade STb 1: 207 (1465). hemle STb 3: 393 (1498).
  • hämla SD NS 3: 418 (1419). impf. hemolde Uppl Lagmandsdomb 53, 54 (1492). hemwlde ib 64 (1493).
  • hemolt Svartb 118 (1363). Se Sdw 2: 1235),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᚮᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back