Hemola

Old Swedish Dictionary - hemola

Meaning of Old Swedish word "hemola" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hemola
överlåta eganderätten (till något åt någon), tillegna. " wi. .. aFHendom oos. .. ok hemulum (näml. jorden) domkirkynne. .. thyl äuerdelika ägho" SD 6: 65 (1348). " ib NS 1: 563 (1406). jak. .. hemola theem (ɔ) fem örisland (jordh) fornempdo domkirkio. .. til äuerdheleka ägho ib" NS 1: 11 (1401). " hemoladhe hanom the samu tompt fri ok frälsa til äuerdheligha ägho" SJ 164 (1430). SD NS 1: 24 (1401), 91 (1401), 99 (1402), 108 (1402) o. s.. v. mera kunde hon ey heemla magnus konungahanpoyan FH 3: 58 (1445). " hemlar iak vndher myn systher. .. the for:de VI stengger iordh tiil äuerdheleca äghe" SD NS 2: 1 (1408). " afFHendher myn systher. .. the for:de VI stenger iordh oc hemlar vndhan sigh och syno arffwom och hemlar vndher mik och mynu arffuom till äuerdelica äga the for:de VI stengger iordh" ib. " thetta fornemdha thorph hemola jak vndan mik ok minom arwum ok fornemdhe hustrv ok hänna arwum til äuerdheleka ägho" ib 1: 215 (1403). tileghnar iak thet oc oplater oc hemolar klostreno vazstenom ib 2: 110 (1409). " thil egnar jach wpsala domkyrkio thetta for:da goz oc hemoldhar" ib 172 (1409). hauer mik giort mektogan ok myndoghan. .. the forsagdä tompt at sälia och hemola them hona köper ib 103 (1409, gammal afskr.). han war mäktoger och myndoger at hämoldha. .. her olaue magnusson. .. VI öres landh iordh ib 215 (1409). - försvara ss laglig egendom, försvara föryttringen af och eganderätten till. at wj. .. gaten honom. .. thet ey hemolat BYH 1: 194 (1385). " tilbinde wi oos ok wara arfwa. .. ath fri ok hembla ok orgrant göra thet fornempda goz. .. for alla the ther kunno vppa tala. .. til äwerdheligh ägho" SD NS 1: 314 (1404). " tilbinder jak mik ok mina arfwa for:dä herra abrem brodhersone ok hans arwa at fri ok hembla ok orgrant göra thet fornempda gooz. .. for alla the ther kunno vppa tala. .. til äwerdhelika ägho" ib 334 (1404). ib 464 (1405), 602 (1406). tilbinder jak mik oc myna arfwa thet for:da goz forsagdha her abram oc hans arfwm fry oc hembla for hwars mans a talan ib 2: 89 (1409).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hemula.
  • hemolla: -ar SD NS 1: 99 (1402).
  • hemoldha.
  • hämoldha.
  • hemla.
  • heemla.
  • hembla SD NS 1: 314 (1404), 334 (1404) o. s. v. hämlba (för hämbla) ib 601 (1406).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᚮᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back