Hemolsman

Old Swedish Dictionary - hemolsman

Meaning of Old Swedish word "hemolsman" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hemolsman
hemulsman, den som åt en annan lemnat en viss rättighet och vid uppkommen tvist skall försvara den samma; särsk. den som till en annan föryttrat fast el. lös egendom och vid uppkommet klander skall försvara den skedda föryttringen och den andres eganderätt. quartam partem omnium quæ possedi in elgiahult et myklahult. .. sibi et suis hæredibus assignaui, tali tamen conditione interiecta, quod quod si prædicta bona. .. contigerint calumpiari. .. me sibi appropriatorem, qui vulgariter dicitur hemulssman, obligo SD 2: 419 (1304, nyare afskr.). nos et heredes nostri ispis erimus veri in wlgari hemulsmæn in eadem ib 514 (1307). SR 1. Jfr hemolman.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hemolz- SR 1. hemuls-, hemulss-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᚮᛚᛋᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back