Hemskript

Old Swedish Dictionary - hemskript

Meaning of Old Swedish word "hemskript" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hemskript
kvitto. ther näst eske fogten paa heemscrifft paa landegellet oc alt annath Arnell Brask Biᴵ 16. ib 17. " giffve them hemschrifft. .. som henne (ɔ: skatten) framföre" Linkbiblh 1: 201 (1526, Brask).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • heem-.
  • -scrifft )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᛋᚴᚱᛁᛕᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Linkbiblh
Linköpings bibliotheks handlingar. 1--2. 1793--5, ny ser. 1 ff. 1920 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back