Hemsvin

Old Swedish Dictionary - hemsvin

Meaning of Old Swedish word "hemsvin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hemsvin
svin som hålles hemma (för att gödas). item acta thin hemswiin gödas scola om sommaren Brasks Cal 1: 265.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • swiin )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᛋᚠᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
➞ See all works cited in the dictionary

Back