Hermelin

Old Swedish Dictionary - hermelin

Meaning of Old Swedish word "hermelin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hermelin
hermelin, hermelinskinn. migale, hermelin GU 7. VI timbrias hermelin SD 4: 2 (före sl. af 1327, samt afskr.). capucium meum cum hermelin ib 369 (1334). I nouum par vestium de skarleto cum hermelyn ib 370. pileum meum cum herlmelin ib. " var herra steen klädder i brunth Flogeld under medh hujt hermelijn nidher uppa skona" TK 272. " läkatta skin som nw kallas hermelin" PK 221. " mz safuil skin, mardha ok swa hermelin" Fl 496. RK 1: (Ny början af Gamla Krön.) s. 163, 2: 7154.
Alternative forms or notes:
  • hermeliin.
  • hermelijn.
  • hermelyn )
  • hermelins kiortil
  • härmelins- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᚱᛘᚽᛚᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
➞ See all works cited in the dictionary

Back