Heta

Old Swedish Dictionary - heta

Meaning of Old Swedish word "heta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

heta
1) ropa, kalla, åkalla. med prep. a. thz er mit radh at vi hetum a hana (ɔ STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUds moder) Vis STen 8. Prosadikter (Karl M) 327. 3) intr. kallas, heta. STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 59. ATb 2: 257 (1485). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 176 (1490), 194 (1491). tw litin landhzskap, som heto tyrus ok sydon STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 205. STb 5: 56 (1515). - refl. hetas, kallas. herr birghes brodher som heeSTis järl Hel män 275.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • heither STb 5: 56 (1515). hathir ATb 2: 257 (1485).
  • heet Prosadikter (Karl M) 327. refl. heetis Hel män 275.
  • -ande.
  • -endes SJ 2: 176 (1490) , 194 (1491). Se Sdw 2: 1235),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Vis sten
Den vises sten. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back