Heta

Old Swedish Dictionary - heta

Meaning of Old Swedish word "heta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

heta Old Swedish word can mean:

heta
L.
heta
1) ropa, kKLemming. 1862.">Alla, åkKLemming. 1862.">Alla. med prep. a hät han innerlika a vara frw oc sancta magnus Bil 980. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 76.
heta
2) kKLemming. 1862.">Alla, benämna. " med två ack. man ma them thy wäl hunda heta" KLemming. 1862.">Al 5549. ib 6852, 7301. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2437.
heta
3) intr. " kKLemming. 1862.">Allas, heta. hawm wi sat ok skipat j hwarri laghsaghu tolf män. som heter konungs näfnd" SD 5: 605 (1346). " han hete ängin Bure merä" SR 11. " medh eno þorppe, Sum hete kimbara mKLemming. 1862.">Alle" SD 6: 180 (1350). " met twem widþeruäru mannum. een. .. Sum heteer olle kopenin ok annär. .. Sum heter hincicä af masku" FH 3: 5 (1353). " lius a latin hete candela" Bu 8. " Suarar sik haua hetet reproBum" ib 500. " hans moþer hät februa" ib 9. " som andro nampne hät pluto" ib. " hete þera þrigia staþa biscopar heþars namne patriarche" ib 195. ib 4, 22, 28, 137. Bil 82. KL 354, 360. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 59, 81. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 63, 151, o. s. v., 2: 3849. Di 1, 7, 9, 13 o. s. v. thän (dygden) må höta föreakt KS 18 (45, 19). ib 48 (121, 52). thz haffde heetit ostadoghet KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 80. " jach heter inthet wtan een herrehyllare och lackarä aff them" BSH 5: 42 (1505). heth af KLemming. 1862.">Allom syndogh (quin)na Bil 263. " het aff hwariom manne godh" MD (S) 211. hwart landzskapit heet sith nampn PK 227. - refl. hetas, sägas, berättas, påstås, hafva rykte för. somme hethas skule en nw wara ther i fängilse HSH 22: 40 (1493). affgudhät baKLemming. 1862.">Al, som mykyt hetz ätha oc drikka Su 61. - kKLemming. 1862.">Allas, hafva rykte att vara. bätre är heetas dygda fwl en agha bade silff oc gwl MD (S) 278.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • heeta.
 • heyta: -er RK 1: 63, 151, 690, 803.
 • häta Bil 82.
 • höta KS 18 (45, 19), 48 (121, 52).
 • hetz.
 • häät ib 59.
 • het Di 7, 9, 13 o. s. v.; MD (S) 211.
 • heth Bil 263.
 • heet RK 1: 204, 222, 242, 594, 632, 634, 635, 1188, 1232, 2437, PK 227.
 • heyt RK 1: 75, 169, 1001. hedh (i rimslut) ib 2: 3489.
 • -in) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back