Heþer

Old Swedish Dictionary - heþer

Meaning of Old Swedish word "heþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

heþer Old Swedish word can mean:

heþer
L.
heþer
1) heder, ära, hedersbevisning. hans blyght skal ändas mz heþar Lg.">Bu 4. " baþ hana mz heþer hela sitia" ib 12. " är thz digher hedhr kununge ok höfdinga haua faghran sal" KS 41 (106, 44). thet är ok kunnux hedhr ok ära haua vitr ok rönta syslomän i huarre syslo ib. " aller almoghen hiolt them likerwis j hedher som the hade warit guda" PK 226. " gvþi tel heþer" Lg.">Bu 3. " byghþe rika kirkio i varra fru heþar ok sancti georgii" ib 492. " hon fik hanom þän heþar mz sins sons ängle" ib 24. " giorþo hans moþor mykin heþar" ib 9. " giordhe hans hedher gerna" Lg.">Bil 345. bywd thinom ängil hädher oc vyrdhning Lgren. 1866.">Ber 270. at ther halle friþ ok hether oc wyrdning sijn i mällin SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). jak. .. hafwer vnth och giffwith paa retthom hinderdagh mynne. .. hwstrv. .. til hedher och morghongaffwo thessin myn godz ib NS 2: 78 (1409) giordho honom hedhirsins höghtidh (festum honorificum. .. facientes) Bo 247.
heþer
2) ansenlighet, rikedom? gudh gaff henna hare swa mykin hedher (tantam densitatem capillis ejus deus contulit) at thz hulde alt hänna liif Lg.">Bil 570.
heþer
3) godhet? at thu for hedher skuld mödh thik til hans Lg 3: 227. - Jfr iordhrikis-, konungs-, van-, värulds-heþer.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hädher Ber 270.
 • hädhri Gr (Cod. D) 356),
 • hedhers arf ,
 • heþers fru ,
 • hedhers gava ,
 • hedhrers giri ,
 • hedhers giärn ,
 • hedhers hälgh ,
 • hedhers hälgdh ,
 • hedhers härra ,
 • hedhers luste
 • -loste )
 • hedhers mark ,
 • hedhers stadhghe ,
 • hedhers stol
 • -stool )
 • heþers säta ,
 • hedhers säte ,
 • hedhers tekn ,
 • hedhers vald ,
 • hedhers värdher ,
 • hedhers ämbete
 • -ämbite )
 • hedhers ödhmiukt ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back