Heþerliker

Old Swedish Dictionary - heþerliker

Meaning of Old Swedish word "heþerliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

heþerliker Old Swedish word can mean:

heþerliker
L.
heþerliker
1) hedrande, ärofull. " petrus lät sik alt tyz wara hedherlikit som hanum giordhis for gudz sculd" Lg.">Bil 119. " hedrik hämd" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 23 (56, 25). hedhirlica (honorificum) prestins nampn KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 193. " ib 3: 112. "
heþerliker
2) hedervärd, vördnadsvärd. " hedherlike herra (i tilltal)" Lg.">Bil 842. Lg 332. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 67. " hwar är nw hedhirlike biscopin" ib 1: 362. " then hedhirlike gaMBle rätuise mannin symeon" ib 3: 236. " han syntis swa hedhirlikin oc gladhir i asyn" KL 196.
heþerliker
3) hedrad, aktad, anseDD. biscops vigxlir hulka som äru storlika hedhrilika ok dyra när gudhi KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 335. hon tror sik Vara. .. hedhrilicare ok värdoghare än hon Var Van Vara Bo 96. " hedherlikin oc älskelikin aff allom almoghanom" MB 2: 294. " en laghviis man hedhirlikin (honoraLg.">Bilis) allo folkeno" KL 141. " haffwa hedherligit namnp j betleem" MB 2: 213. " heederligit nampn mz ärom bar" RK 3: 4110.
heþerliker
4) förnäm, högt uppsatt. mz ijM hederligä män Va 5. - ss hedrande epitet i förening med följande personbeteckning. executores. .. välyom vi heþirlicä herrä. ärchibiscopen af vpsalum. biscopa af lynnköpunge oc scarum. herrä nicles obyornäson. gözstaff tunäson. magnus niclesson riDDärä joan cristinäson swen SD 5: 567 (1346). heþarlika manna oc erlika insigle. .. herra röriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS BonDDa oc pätars BonDDa oc johannes bruzson ib 6: 181 (1350). bedis jac hederlikä mannä incigillä. .. swa som är herra jon olafson i bärgundom, canik i wexio, hannes skallä härratzhöfdingä i kindwatzhärrat, oc swens hörrä ib NS 1: 5 (1401). ib 9 (1401, nyare afskr.), 19 (1401), 22 (1401), 24 (1401), 37 (1401) o. s. v. FH 3: 6 (1353). " hederliken man mestar jon erichsson af wpsala" Vallius. 1845.">PM LXI. " hedherlikin man her niclis magni lik gumma hans hustrw agneta" DD 1: 138 (1487 nyare afskr.).
heþerliker
5) ansenlig, ståtlig, präktig. komo mz myKLo föLghe ok hedhrilico sällskapi Bo 1. mz them hedhirlica ängla moghanom ib 221. " eet hedhrilikit ärffwe" SD NS 1: 449 (1405). " hwru ärlika oc hedhirlika iordhafärdh iomfru sancta maria fiKLg 39. wi. .. kommom til en hedherliken pladz aldra wänast" ib 3: 460.
heþerliker
6) utmäRKt, förträfflig. " thäs hedhirlicare thu äst af enkannelike renleBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSins gawo" Bo 42. " är iak giordh hedhirlikare änglom ok mannom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 130. halda sina gerninga allom androm hedhirlikare ib 226. mz hedherlikom (generosa) kwnskap Su 17. " en besynnerlikin oc hedherlikin prisan (dommendatio singularis) gudz modhers marie" ib 199. - Jfr Vanhedherliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • heþyrliker: -lix FH 3: 6 (1353).
  • hädherliker: hädhelika (för hädherlika) SD NS 1: 37 (1401). hedherlikin MB 2: 394.
  • hedhirlikin KL 141, 196.
  • hederliken PM LXI. f. hedherlikin Su 199.
  • hedherlikit Bil 119.
  • hedherligit MB 2: 213.
  • heedherligit RK 3: 4110.
  • hedherliken Lg 3: 460),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᚦᚽᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back