Heþervärþogher

Old Swedish Dictionary - heþervärþogher

Meaning of Old Swedish word "heþervärþogher" (or heþerværþogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

heþervärþogher (heþerværþogher)
hedervärd, vördnadsvärd. " at seia þän heþar värþogha iacoLg.">Bum" Lg.">Bu 193. MB 1: 99. Lg 471, 811. Su 199. - prisvärd. hans dödher är hedir wärdogher Lg.">Bil 541.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so heþervärþogher may have also been written as heþerværþogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᚦᚽᚱᚠᛅᚱᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back