Heþin

Old Swedish Dictionary - heþin

Meaning of Old Swedish word "heþin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

heþin
hednisk, okristen (äfven Sarancensk). en heþna manna guþ som andro nampne hät pluto Lg.">Bu 9. " var mikin bardaghi saman sattar mällan heþna ok kristna manna" ib 176. " þe heþno kunugane" ib 177. " af heþnom faþer" ib 525. " iui heþen land" ib 175. ib 8, 210, 503. Lg.">Bil 618, 646, 658. MB 1: 418. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 410, 452. KLemming. 1844.">Fl 3, 109. KLemming. 1862.">Al 27. RK 1: 95, 138. " þätta siugs ok ii heþnom (qvedium)" Lg.">Bu 9. " sua hemska varo heþna villor" ib. " þe heþne varo" ib. " hedhnu gripu han" Lg.">Bil 327. " här af toko þe heþno sik högtidh" Lg.">Bu 9. ib 55. Lg.">Bil 250, 328. RK 1: 126, 142. " huilkin hedin ey ville swa" ib 147. ib 485. lagdhis ok dömdis händhin oc ful mz vantro KL 15. af hedhnom hös, se hös. - odöpt. tässen iomffrun rachel war än hedhen (om en Judisk qvinna) Lg 3: 433. - ovigd. han laa ther i hedne jordh RK 1: 2510. Lgren. 1875.">LfK 4, 5, 7. - Saracensk, orientKLemming. 1862.">Alisk? een dwg met heden söm oc blatraadh FM 76 (1483, daniserande). en dwg met cylke i heden söm ib. " iij handKLede met heden sööm ib. "

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • hädhin KL 15.
  • hedhin Bil 618.
  • hedhnan ib 658),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᚦᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back