Hiälmber

Old Swedish Dictionary - hiälmber

Meaning of Old Swedish word "hiälmber" (or hiælmber) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hiälmber Old Swedish word can mean:

hiälmber (hiælmber)
L.
hiälmber (hiælmber)
1) hjälm. margaris kom vndan. .. mz hiälpme hognom Prosadikter (Karl M) 274. - heraldisk hjälm. Se Hildebrand, Sv. Medelt. 2: 204 f., 555 ff., 595 ff. vnne wy them oc stadhfeste schyold oc hielm Bergius Nytt förråd 191 (1431). " eet blaath geDDe hoffwit i eet huilt böliefield uti skiolden oc een geDDe stiert på hielmen Schegel o. Klingspor 83 (1461). "SvSkr 1: 36 (1482). vnnar oc giffuer for neffnde mathis lydke. .. frihet oc frälse. .. med skiöld oc hielm, somär tre bla roser och stikkerne gröne Lagerbring Saml 3: 216 (1483). HSh 19: 177, 178 (1508). DD 1: 210 (1509, nyare avskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hiälmber may have also been written as hiælmber

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hielmber.
  • *hiälms tekn
  • hielmstekin )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᛅᛚᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Bergius Nytt förråd
Nytt förråd af äldre och nyare handlingar rörande nordiska historien. Utg. af B. Bergius. 1753.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
SvSkr
Svenska Skriftprof ... i boktryck återgifna af E. Hildebrand, A. Börtzell och H. Wieselgren. H. 1. 1894.
➞ See all works cited in the dictionary

Back