Hiälmber

Old Swedish Dictionary - hiälmber

Meaning of Old Swedish word "hiälmber" (or hiælmber) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hiälmber Old Swedish word can mean:

hiälmber (hiælmber)
L.
hiälmber (hiælmber)
1) hjälm, en hufvudet mot anfAllsvapen skyddande betäckning. hiälmin vär hofwodhit for skutom ok slaghom LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 377. " j thässom hiälm skulu vara twa boru fore öghomen" ib. " lösin jdhra hiälma" ib 403. " han bant thera hiälma swa at Främbre delane oc öghna borona varo j nakkanom ok hiälmanna äptro dele myLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKto öghonin at the gato ey seet ib. "ib 51, 402. Iv 3381. LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 895. Di 18, 247. " rasklika han sin hiälm op bant" Iv 3343. LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 362. Di 15. " bant sin hielm vppa sit huffuod" ib 192. " Buudhe the thera hiälma oppa ib 266. "ib 248. " bant aff sin hiälm" ib 285. " mz viijc [800] ryddara ok swena som mz opgiorda hielma j stridhom tiena" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 181. " hans hiälPM var badhe hwiit ok hardh" Fr 91. " the herra iwans hiälm görla kände" Iv 2367. SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). Bu 501. Bil 87. LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 67, 68, 2: 175, 182, 3: 116, 395, 404. Al 4907. LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 103, 316. Di 208, 230, 257, 267. - ss tilnamn. karolo hyAlm SD 1: 362 (1253).
hiälmber (hiælmber)
2) glashjälm, kolf, retort. bren tz sydan i gynom een hielm LB 7: 209. " j hiälmsens nidhernis glas" PM XXVIII. ib XXXI. - JFr glas-, iärn-, stäka-, tornies-, örlöghis-hiälmber.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hiälmber may have also been written as hiælmber

Alternative forms or notes:
  • hialmber: hialm Bu 501.
  • hyalmber.
  • hyälmber : hyälm SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). hielmber. hiälpm Fr 91 (nom.); Di 208 (ack.). hälm Di 230 (nom.); Iv 2367 (ack.), 3381 (ack.); -a Di 257. -ar m.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᛅᛚᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back