Hiälmbora

Old Swedish Dictionary - hiälmbora

Meaning of Old Swedish word "hiälmbora" (or hiælmbora) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hiälmbora (hiælmbora)
hål el. öppning i hjälm (för ögon äfvensom för mun). hiälmborona ther the skullo see ginom Bir 3: 404. ib 2: 63, 182.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hiälmbora may have also been written as hiælmbora

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᛅᛚᛘᛒᚮᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back