Hiälp

Old Swedish Dictionary - hiälp

Meaning of Old Swedish word "hiälp" (or hiælp) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hiälp Old Swedish word can mean:

hiälp (hiælp)
(STb 5: 341 (1521, Kop)) L.
hiälp (hiælp)
1) hjälp, biSTånd. " rona ij waxtorp soghn lygiande som min fadher mik til hyulp wnt hawir" Gadolin Pants Bil 266 (1536). GU C 20 (hand 2) s. 53. atj ffa got hielp oc wnsetning til lider aff findland STb 5: 341 (1521, Kop). - slag av hjälp. cl hiälper som hälghe män skulw hiälPa them som läsa thänna psaltaren JMPs 412. - hjälp, handräckning? vtgiffuit lom poske affton jon STadztiener ij !UDDA_TECKEN? til en hielp STock Skb 212 (1523). Se Sdw 2: 1236. 2) hjälp, gärd. ath thenne hälpin nu görs dragis ey til sidhwäniä Reuterdahl KyrkohiST III. 2: 529 (börj. av 1400-t.). - Jfr mädh-, människio-, oxa-, silf-, til-hiälp.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hiälp may have also been written as hiælp

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hielp.
 • hälp: -in Reuterdahl Kyrkohist III. 2: 529 (börj. av 1400-t.). hylp Gadolin Pants Bil 266 (1356).
 • hiälper JMPs 412),
 • *hiälpa karl
 • hielppe-.
 • -karll.
 • -kaar )
 • *hiälpa koster ,
 • *hiälpa qvinna
 • hielpe- Stock Skb 89 (1518-19). hielppe- HLG 2: 51 (1516), 103 (1522), 3: 9 (1518). hölpe-. ib 3: 73 (1526).
 • helpa- ib 65 (1523).
 • -quina.
 • -qwinna )
 • hiälparädhe (hielpa-. hyuälpa rädhy PMSkr 70.
 • hielperädhe ATb 2: 107 (1478).
 • hielperedhe ib 337 (1488).
 • hiälpereedh SD NS 3: 150 (1416).
 • hiepperdhe SJ 2. 34 (1477). helperäde: -rädom Nio handl rör VKl 224),
 • hiälpa skatter
 • hielpe- )
 • *hiälpis man
 • hiälpis män) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᛅᛚᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back