Hiälp

Old Swedish Dictionary - hiälp

Meaning of Old Swedish word "hiälp" (or hiælp) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hiälp Old Swedish word can mean:

hiälp (hiælp)
L.
hiälp (hiælp)
1) hjälp, bistånd. " at. .. konungin hiälpe mz sine hiälp til at opbyggia thit klostir" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 304. " com þöm tel hiAlPa" Lg.">Bu 523. " kom hanom tel hiAlp" ib 26. ib 22. " til hiälPa koma" Lg.">Bil 865. surþo huat hanom va[r]p tel hAlp Lg.">Bu 22. " honom til hielpe ware" RK 2: 3737. " war skit til hiälps när näst brindher" GO 909. " inghin thil hiälPa hafwa" SO 16. hafpen ii eigh hana cAllat tel hiAlPa Lg.">Bu 23. " roPadhe han hjälp" Pa 17. " roPadhe sik hiäl (för hiälp) ib. hemelika sik til hiälPa badh" Al 772. " bedhis iak til hiälPa thik" ib 3070. " han badh gudh ok sancte olaff sik til hiälPa" Lg.">Bil 872. " swa bidhir jak mik gudh til hiälp oc Al hans häLghon" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 123. " han frestar hwath til hiälPa dugher" Al 1950. " wi hopoms mz thine help wor nödh forwinnä" MD 62. " om hann ey help aff presten faar" ib 87. " bedhas tholomoz hiälp (auxilium. .. Patiendi) aff gudhi" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 176. " nu latin honom idhra hiälper dugha" FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 5642. ib 813. " thu ma väl hiälper fanga" ib 2675. ib 3713, 4715. " mik hiälper tee" ib 2763.
hiälp (hiælp)
2) hjälp, gärd. " hafuom wij. .. hänne (drottning Margareta) ena hiälp gifuit ofuer Alt rikit" FM 23 (1389, nyare afskr.). at i the hielpena. .. gifuin oc vtgörin ib. en hielp, SOm hwar rök vtgöre skAl j peninge til at vppbyggiä rikxens slotth ib 254 (1505). vm noghor hiälp kan läggis til Lgren. 1866.">Bergx mennena Lgren. 1866.">Berg. I Småstycken på Forn Svenska.">PfN 136. the hiälp SOm aa lägx scule the. .. wtgöra ib.
hiälp (hiælp)
3) hjälpmedel. mot thesSOm twem afflät ey dygdha fullir gudh at gifwa andra twa hiälpir (remedia) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 252. är stundom görande mz manzlicom radhom ok hiälpom ib 3: 457. - Jfr lifs-, mädh-, siäla-, värulds-hiälp.
hiälp (hiælp)
1) hjälPande råd. hulke SOm han styRKto mz hiälPa rädhom (auxiliis et consilis suis; med råd och dåd til at vtuidha sina ilzsko RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 208. - hjälp (i nöd), undsättning. lete hiälParädhe (auxilatores et intercesSOres) Lgren. 1866.">Ber 226.
hiälp (hiælp)
2) undanflykt, förevändning (att slipPa fulLgörandet af en förbindelse). orsakar sik, oc nytiar mangskona hiälParädhe Lgren. 1875.">LfK 154. " grep han til ith hielpe räde" FH 5: 203 (1510). " wtan förordh ällar swekful hiälParädhe" Lg 3: 450. " ath holda skolandes vtan Alla argAlist eller nogan hielpperede" SO 164. hielpe räde oc nyafunder SD 5: 494 (öfvers. fr. midten af 1400-tAlet). tha är min jordh löös vtan Alla hielPa rädhä. mik i geen at andwordhas BYH 1: 199 (1389). skulo the. .. leydhadhe oc feloghe wara. .. vtan All hiälParädhe, oc vtan Alt arght BSH 1: 187 (1386). " vtan Alt arght ok hielPa rädhe, the honum kvnna koma til skadha eller mik til froma" SD NS 1: 642 (1407). " vtan Alla hiälperädhe ok Alt arght" SJ 35 (1425). " at Lgren. 1866.">Beredha. .. wtan Alth hinder älla hiälParädhe" SD NS 1: 34 (1401). " fför vthen All skothzmAl hindher ellir hiälperäde" FH 5: 235 (1519). " vtan Alla flärd oc hielperädhe" ib 78 (1479). vtan Alla argha lister ok All hielpä redä SD NS 1: 61 (1401). " wtan All hiälParedhe ok nesegning" ib 107 (1402). wtan Alle gensäghn oc hiälParädheib 230 (1403). vthan Alt hälperedhe ib 543 (1406). ib 99 (1402), 238 (1403, nyare afskr.), 275 (1403, nyare afskr.), 295 (1403), 350 (1404, nyare afskr.), 431 (1405), 450 (1405), 544 (1406) o. s. v. FH 3: 93 (1446), 98 (1447), 151 (1450), 4: 57 (1457). SO 201. SD 1: 160 (öfvers.), 5: 209 (öfvers.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hiälp may have also been written as hiælp

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hialp Bu 26 ;
 • -a Bu 23, 523.
 • halp ib 22. hielp. help MD 62, 87.
 • hälp: -a SO 16. -ir),
 • hiälpa bot
 • -boot )
 • hiälparädhe
 • hiälperädhe.
 • hielperädhe. hielpe räde. hyälporädhe FH 3: 151 (1450). hielpä redä SD NS 1: 61 (1401).
 • hiälparedhe.
 • hielpperede.
 • hälperedhe SD NS 1: 543 (1406), hälperedhe ib 2: 6 (1408).
 • hilpparädhe ib 82 (1409). " hielperedha" ib 1: 544 (1406)),
 • hiälpa skatter
 • hielpe-.
 • hyelpe- FM 420 (1509) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᛅᛚᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back