Hiälpa

Old Swedish Dictionary - hiälpa

Meaning of Old Swedish word "hiälpa" (or hiælpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hiälpa Old Swedish word can mean:

hiälpa (hiælpa)
L.
hiälpa (hiælpa)
1) hjälpa, biSTå (vid utförandet av ett företag eller i svår belägenhet och näd). med personens dat. henne (ɔ: bryggerskan) hiälpe the quinnor som i sySTra oc brödhra STuw äro tha widhertorff STadga af år 1443 för VadSTena kloSTers ekonomi. I SmåST på Fsv.">SVklE 161. SkrtUppb 414. seer thu thät (ɔ: thins jämcriSTins tingh) illa fara hiälp thy ib. SpV 203. " item en arbeteskar, som honom holptthe xx penga STockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.">HLG 2: 145 (1526). med personens dat. och inf. ärwodhis folke, ther honum hulpthe til ath saa" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 133. - med personens ack. (i pass. nom.). thär nakar niws. tha swarar man hiäöpe thik STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdh SvKyrkobr 20. " STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUd hielpe mik saa til liff och siell" Thomas Varningsbref 8 (1436). the Varde hulpne aff helgra manna bönom SvKyrkobr (Lucid B) 209. STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 53. chriSTo mik hälpande (chriSTo adjucante) SpV 252. ib 470. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 304 (1508). - med personens ack. och inf. twa men som hulpa lyndormen leggie wijdh baSTuen STockholms STads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= STock Skb">SSkb 31 (1502). - avSTycken på Forn Svenska.">BS. hjälpa till. thäs i millan at han thätta ey gör tha hiälpe i bryggia huseno STadga af år 1443 för VadSTena kloSTers ekonomi. I SmåST på Fsv.">SVklE 161. item nils swensson för nakra wikur han halp här i garden STena kloSTers Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. SilfverSTolpe. 1895.">VKU 78 (1544) ib 86 (1556). - med inf. the hielpe baka ath gardenom tha widhertorff oc the lidugha ärw STadga af år 1443 för VadSTena kloSTers ekonomi. I SmåST på Fsv.">SVklE 161. " gaff jak vth xvii hommen x höre, för thü helppthe vth sleche eldhe[n] aff helge lickome hvs öSTantil STockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.">HLG 2: 135 (1525). "STena kloSTers Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. SilfverSTolpe. 1895.">VKU 30 (1542).
hiälpa (hiælpa)
2) frälsa, rädda, hjälpa. pass. opersonl. männskian kan sik fa räddat ok holpit mädh the fiölena STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 140. 3) hjälpa, gagna, Vara till nytta. aSTycken på Forn Svenska.">BS. tha brefwit kom fram tha lyde thet ey swa som han sagde loch sidan thet kunne ey hiälpa tha sände han in i rettin medh forᵈᵃ andirs ATb 1: 289 (1468). litidh älder encte hafdhe hulpit at wi haffdhom lärdhz ok atherlöSTz, wm lwi äpther atherlösnena hafdhom blifwit i fängilsomen SvKyrkobr 325. " tha kundä tet inthe heilpa, wtan hoffmannen slogh ltil honum meth en tigelSTen" STb 4: 211 (1511). - hjälpa, bota, avhjälpa. med dat. andhin han hiälpir (adjuVat)waro wanlikhet SpV 400. 4) hjälpa (ur el. ltill en STällning), förhjälpa, befordra, föra. med dat. loch prep. han skulle lhwariom helpa til rätta ArfSTv 46 (2461). han. .. hielpthe them aff sinne widhermödho Prosadikter (Sju vise mB) 218. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 234. - med dat., ack. och prep. el.adv. the skulo aff by ok vppa landet hielppa bonanom höö ok korn i hws STb 1: 366 (1482). item en man, som honom halp fää heim fran wärmeland STena kloSTers Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. SilfverSTolpe. 1895.">VKU 48 (1546) .- förhjälpa till, förskaffa. med dat. och ack. at han wille heilpe hanom lag oc rett af för:de larens SToria. 1816 ff.">HSH 16: 94 (1527).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hiälpa may have also been written as hiælpa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • hielpa.
 • hielppa.
 • hielpe.
 • helpa Arfstv 46 (1461).
 • -er.
 • -ir SpV 400.
 • halp.
 • hielpthe Prosadikter (Sju vise m B) 218.
 • hulptthe MP 5: 133. holpthe HLG 2: 145 (1526). pl. hulpo SSkb 30 (1502) o. s. v. hulpa ib 31 (502) ; VKU 61 (1550).
 • holpo VKU 23 (1541). helppthe HLG 2: 135 (1525). impf. konj. holpe SpV 203.
 • hälpande SpV 252.
 • holpin SpV 470. hol- pen GU C 20 (hand 2) s. 53. supin. hulpit SvKyrkobr 325; MP 4: 234.
 • holpit MP 4: 140.
 • imperat.
 • hiälp SkrtUppb 414. Se Sdw 2: 1236, E. Lidén. Ark. f. Nord. Fil. 41: 314),
 • hiälpa sik , 2) hjäpa sig, skaff sig bot. tha fik han bradhlika wärk i sith liif oc skulle ga at hyelpa sik i hemelikhws Hel män 229. refl.
 • *hiälpas at , hjälpas åt, hjälpa varandra. SpV 65. flere hyälpas ath illa göra MP 5: 202 (möjl. att föra till det enkla hjiälpas). hiälpoms ty ath ath wij ey bliffwom atskilda mz dödzens fordarff Troj 248.
 • *hiälpa bort , se Sdw 2: 1236.
 • *hiälpa fram , hjälpa (att komma) fram. fore ath the hulp baarden fram til slottit SSkb 30 (1502).
 • hiälpa til , hjälpa till, vara behjälplig. Se Sdw 2: 1236. Arnell Brask Biᴵ 19. VKU 53 (1548). Jfr til hiälpa. - Jfr at-, be-, mädh-, up-hiälpa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᛅᛚᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
SVklE
Stadga af år 1443 för Vadstena klosters ekonomi. I Småst på Fsv.
Thomas Varningsbref
Varnings-bref från Biskop Thomas i Strengnäs till Konung Carl Knutsson. 1837.
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back