Hiärne

Old Swedish Dictionary - hiärne

Meaning of Old Swedish word "hiärne" (or hiærne) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hiärne (hiærne)
hjärne. "slo sundar houþet iacobi sua at (vt) lop härnen" Bu 198. " hiarnen vtflöt af näsom ok örom" KL 310. " i höfdom är hiärne ther hauer try styrilse" KS 31 (80, 33). then första lutren af hiärnanom han väkkr up hugh ok åthäue likamens ib. " röra manna hiärna mz truldom til dröma" Bil 557. KS 39 (101, 41). KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 13, 67, 100, 291, 3: 136. MB 1: (Cod. B) 533. LB 7: 332, 333. Tref. tidh. f. 165, 188 (enl. Rietz s. 284). Jfr hara hiärne.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hiärne may have also been written as hiærne

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hiarne.
  • härne Tref. tidh. f. 165 (enl. Rietz s. 284); -en Bu 198.
  • hierna: -an LB 7: 333 ),
  • hiärna fal
  • hierne- )
  • hiärna hinna
  • hiarna- )
  • hiärna hvarf
  • hierne hwarff )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᛅᚱᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back