Hiärta

Old Swedish Dictionary - hiärta

Meaning of Old Swedish word "hiärta" (or hiærta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hiärta Old Swedish word can mean:

hiärta (hiærta)
1) hjärta. i eg. och sinlig mening. likamen hauer hierta thz Sum styre Allom likamens limom ok åthänom Bok om Konnunga Styrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 31 (80, 33). Vallius. 1850--54.">Diursins hiärta Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 5. Lg.">Bil 371, 652, 771. Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3903, 3: 2105.
hiärta (hiærta)
2) i andlig mening: hjärta (fattadt ss lifvets medelpunkt, ss grunden för icke Allenast den lägre utan äfven den högre lifsverBok om Konnunga Styrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSamheten), själens innersta, själ, sinne. hiärtanna ransakare Bo 149. " blöte manght hiärta tel guz lof" Lg.">Bu 29. " mius hiärta moþ ii guz þiänist hart ok þört" ib 72. " blöt mit hiärta mäþ þino bloþe at þänkia mz þakom þina pino: af Allom hugh ok hiärta mino" ib. " han badh til gudh ij himerik aff hiärta ok hugh swa imnirlik" Fr 1774. reent hiärta MB 1: 473. " hans hiärtä är hemme hos hans Frv" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1946. " thera hierta skilde mykit aat" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3749. " hans hierta haffde en ondan grwnd" ib 3750. gud i thera hierta skööt at the loto fara awund ok niidh ib 3445. " mins hiärta akth ok aminne rörir thet ordhit opta" SD NS 2: 10 (1408). - läggia i (a el. vidh) hjärta (el. hiärtat), betänka, besinna. ey han tha i hiärtad lade at han för marsken i stocholm hyllat hade Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5309. " äro tha meer i hiärtad ey ladhe än han förra bewiist hade" ib 9515. " Alexander hafdhe tha i akt stadhelika i sit hiärta lakt (gjort till föremål för sitt begrundande) hwath konst han matte ther til finna" Al 9056. " konungen än tha ey a hiärta ladhe hurw gren gotland forrat hadhe" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8145. läghen widh idarth hiärta (ponite ad cor) hwru snarlika fAlnar oc förtöAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKas tässen wärldenna blomster Su 42. - ss inneslutande förBorgade tankar och uppsåt. hwath kunungin wil i sit hiärta mena thz wiste ängin vtan han ena Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 61. " vnVallius. 1850--54.">Distoþ hans hiarta (hVad han tänkte)" Lg.">Bu 157. " lyste ängte af sino hiarta (uppsåt)" ib 27. " hylia cristona i sino hiarta" ib 415. hon (tungan) skAl manz mål Framföra, Suåsom thet är i hiärtano huxat Bok om Konnunga Styrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 55 (138, 59). " tu skAlt ey tit hiärta huariom opinbara" ib 71 (174, 78). Al 7594. hans hiärta enlika widh sik sagdhe ib 7612. tAla om theres hiertans mordh (det mord de i sina hjärtan beslutit) Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 344. - ss säte för känslan; särsk. för glädje, sorg, kärlek, vrede. hon tröste mz hiärtano ok öpte mz munnenom tel Varra Fru hiAlp Lg.">Bu 30. hans hiärta (är) som thz ware en mwr (d. v. s. obevekligt) Al 3058. " bar saran harm ok angar i hiärta sorgh. .. aff innarsta hiärta" MB 1: 249. " som bedröfdh hiärta hawa" Bo 107. " Vardh han i sino hiärta mykith dröfdhir (animum nimio affecisset mærore)" MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 239. hans hierte fik tha et slagh Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2920. " nw wardh hans hiärta nakath glat" Al 8361. " en man war Aldreg swa illa grötter at hans hierta matte ey lee" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3508. " tha munde thit jomFrolegä herta lee" MD 62. haffwa them i thera hiärta kära Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 56. " thz ij mz hiärta ok sinne älzskin mik ower Alla quinna" ib 1440. min son älskir thik aff Allo hiärta Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 3. wred aff Allt hiertä (brjóstreiðr) Vallius. 1850--54.">Di 77. loffuanVallius. 1850--54.">Dis wan herra iheSum christim oc hans wälsignada modher maria mz Allo hiärta oc gudhelighet Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 102. - I denna betydelse förekommer stundom den artikulerade gen. sing. hiärtans i förening med ett följande Subst. iak seer nw min hiärtans harm Al 10144. " war hiärtäns lust" Va 33. " wänt ater aff thinom graat oc hiärtans mödho" Lg 3: 253.
hiärta (hiærta)
1) præcorVallius. 1850--54.">Dia, hjärterot, mellangärde. hans lifuer ok lungur ok hiärta root droogh leonith wt Alt mz sin foot Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 3407. han är. .. stungen genom sin hierte röth MD 16. - pl. läke hyärtaröther LB 5: 80. ib 2: 65, 7: 59. scAlf hanum mergher ok hiärta rötar (ipsius præcorVallius. 1850--54.">Dia medulitus anhelare) Lg.">Bil 272. " stungo han i herte röther" MD 16. " huat tiLBöriar ey. .. anden wauskas oc nidherst aff hiärta rötrena sik wpdragha" Su 248.
hiärta (hiærta)
2) pl. i andlig mening: hjärterötter, hjärtats el. själens innersta. ginum mina hiarta rötar Lg.">Bu 73. " hafwa älskat gudh mädh Allom hiärta rotom (præcorVallius. 1850--54.">Diis)" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Vallius. 1850--54.">Dikt) 230. lofwande tik oc takande aff Allom minom hjärta rotom (ex intimis præcorVallius. 1850--54.">Diis) Su 47. " thz twangh theres hierta röther" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 706. (JFr tik waAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunna aff innersta mins hiärta rothom Su 30 .) - JFr hiärtans rot.
hiärta (hiærta)
1) hjärtlidande, smärta i hjärtat. hon hielper for hiertawäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK LB 7: 1. ib 2: 57, 6: 105, 7: 6, 165, 234.
hiärta (hiærta)
2) hjärteqvAl. " huath munde hennes siel tha liidhe Allen hierteweAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK ok qwilde" MD 40.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hiärta may have also been written as hiærta

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hiarta Bu 27, 30, 157, 415. hierta. hyertha LB 2: 65.
 • herta MD 62.
 • järta Bir 3: 292. pl. hiärta. gen. hiärta Bir 4: (Dikt) 210.
 • hiärtanna Bo 149),
 • hiärtans kär
 • kär hiärtans )
 • hiärta blinder ,
 • hiärta blodh ,
 • hiärta byld ,
 • hiärta glädhi
 • -glädhy )
 • hiärta grund ,
 • hiärta höviska
 • hyarttä haweskä )
 • hiärta kumber ,
 • hiärta pikkan ,
 • hiärta qvidha ,
 • hiärta ro
 • hierte roo )
 • hiärta rot
 • hierte roth: -röther MD 16. hierte röth (för hierte roth; rimmade med foth) ib),
 • hiärta skut ,
 • hiärta sorgh
 • hiärta stängil
 • hiärta träghi ,
 • hiärta thyrster
 • hierte tyrsther )
 • hiärta ve ,
 • hiärta värker
 • hiärtans fryghdh
 • -frögd LB 7: 165, 234, 275, 341),
 • hiärtans rot
 • -root )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᛅᚱᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back