Hiärta

Old Swedish Dictionary - hiärta

Meaning of Old Swedish word "hiärta" (or hiærta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hiärta Old Swedish word can mean:

hiärta (hiærta)
heraldiskt hjärta. vpa hielmen en swort lylia vti et hierta Bergius, Nytt förråd 191 (1431).
hiärta (hiærta)
2) hjärta, sinne, själ. Se Sdw 2: 1236. o mins hiä[r]ta enaste glädhi Mecht 67. " takke honom oc mz jnänärsta hiä[r]ta wälsignan" ib 282. SvB 68 (slutet av 1400-t.). - ss säte för känslan (glädje, sorg, kärlem, vrede o. ld.). tak tik eth goth hiärta for thy thu sörgher äpther thy thik wardher enga böther Prosadikter (Sju vise M B) 204. " j haffwin ey thz hiärtat ena stund som andra ib 2007. - gen. sing. best. hiärtans i förening med ett följande subst. jubilus. .. hierthans fröydh" GU C 20 (hand 2) s. 48. jak bidher tilk, aff mins jnnarsta hiärtans grwnd SvB 95 (slutet av 1400-t.). - ss beteckning för förstånd el. vishet. barlam. .. wttydde for hanom skriftena badhe gambla laghin oc the nyia, prophetana spadom. .. huilkit thän hälghe mannin hafdhe alt saman j sino hiärta for thy han var innanlyster oc lärdher aff thom hälghanda Prosadikter (Barl) 51. - Jfr blodh-, hara-, höno-, silf-, värulds-hiärta, ävensom sam-, stor-hiärtadher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hiärta may have also been written as hiærta

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hierta.
 • hiärta Mecht 67, 282 ; SvB 132 (omkr. 1500). pl. hiärtan Mecht 145. Se Sdw 2: 1236),
 • -
 • *hiärta bladh ,
 • hiärta blodh ,
 • hiärta kär
 • hierta- )
 • *hiärta lagh ,
 • hiärta pikkan (hierta-),
 • hiärta rot
 • -röther) ,
 • hiärta värker
 • hierta- )
 • hiärtans frygdh , f. Se SDw 2: 1236.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᛅᚱᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back