Himil

Old Swedish Dictionary - himil

Meaning of Old Swedish word "himil" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

himil
himmel. Mecht 276. " hymmel oc iordh ok all creatur mik loffua" ib 318. SvKyrkobr (Lucid B) 124. sub diuo i[dest] sub celo wlgariter vndher bara hymmell GU C 20 s. 197. SpV 559. " thänne sigher oplathir himblanna himmil, for allom hälhgom mannom ib 587. jak är liffwandes brödhit thär nidher for af himilinom" SkrtUppb 116. " hymmelen som är som cristal, ällar stiärnornnas hymmel, ällar oc hymelen i huilkom the hälga teffalloghet boo, somkallas empyrien" JMÖ 186. " hymmelsens lop haffwer sigh j tolke matto" PMSkr 367. the (ɔ: mandelträd) wilya haffwa harda oc stenoga jordh oc hetasta hymmel PMSkr 343. " ofta i pl. fadher waar som är j himblom" SvB 4 (senare h. av 1400-t.). the fruct. .. wart af iordhenna wpgangin ok ey af himilom SkrtUppb 116. - Jfr himin.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • himmil.
 • hym(m)il. hym(m)el(l). gen. best. hymmelsens PMSkr 367.
 • himilinom SkrtUppb 116.
 • hymelinom MP 5: 17, 94. pl. best. hymblana SvKyrkobr (LUcid B) 124. dat. himblom SvB 4 (senare h. av 1400-t.). himilom SkrtUppb 116.
 • himblana SpV 559, 587),
 • *himbla kunnist
 • hymbla konst )
 • *himils dyrkare ,
 • *himils färgha
 • hymels- )
 • *himils liter
 • qck.
 • hym(m)els leth JMPs 538, 552),
 • *himils lop
 • hymmels- )
 • himils tekn (-tekn GU c 20 s. 58),
 • jfr ib XVII. - stjärnbild. boetes. .. eth himils tekin GU C 20 s. 58.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᛘᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back