Himilfärdh

Old Swedish Dictionary - himilfärdh

Meaning of Old Swedish word "himilfärdh" (or himilfærdh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

himilfärdh (himilfærdh)
himmelsfärd. aff iomfru marie hymelfärdh Lg 3: 614. Jfr himils färdh.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so himilfärdh may have also been written as himilfærdh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hymelfärdh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᛘᛁᛚᚠᛅᚱᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back