Himilsliker

Old Swedish Dictionary - himilsliker

Meaning of Old Swedish word "himilsliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

himilsliker
himmelsk. mz klokkom. .. hymmelslikit oc sötasta liwdh giffuandom Su 3. hymmelsleker kärleker ib 17. " gudeliken oc hymmelsliken tingh" ib 80. ib 89 o. s. v. en wtualdh brudh mins hymmelslika fadhers Lg 3: 656. " vm thw vilt vara himerslikin älla hälagh" Bir 2: 44, ib 3: 184. Jfr himilliker, himneliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • himelzliker: -lika Su 264.
 • hymelszliker: -lika ib 242, 346 ;
 • -like ib 360.
 • himmelsliker: -lika ib 140 ;
 • -like ib 194, 195 ;
 • -liko ib 136.
 • hymmelsliker: -lika Lg 3: 656 ;
 • -likom Su 89. hymmelsliken (n. pl.) ib 80.
 • hymmelslikin: -likit ib 3.
 • hymmilsleker: -leka ib 105.
 • hymmelsleker ib 17.
 • himersliker: -lik ib 204.
 • hymersliker: -lika ib 209. himersklikin (f.) Bir 2: 44, 3: 184),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᛘᛁᛚᛋᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back