Himin

Old Swedish Dictionary - himin

Meaning of Old Swedish word "himin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

himin
himmel. "var härra giorþe himin ok iorþ" Bu 493. " spurþe huar iorþen var högre än himinen" ib 145. " huru lanckt är mällan himins ok iorþ" ib. " ipuaþe himinen" ib 531. seia himins liu ib 532. " nw wardhe liwsen i hiMBlinum. .. oc skine i hiMPnenom oc lyse iordhina" MB 1: 156. " all räghn skyyn aff hiMPnenom bradhnadho" ib 170. " aff myrkom ok stormande hiMPne" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 365. " wpgangande i himenin" KL 131. vpseande i himinin ib. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 249. - ofta i pl. wiliom wi spöria hwru mange hiMPnane äre MB 1: 40. dauid i (syns dåligt) sigher flere hiMPna ib. " hiMPna natura" ib 43. (syns dåligt) af himnum ok himna gange Bil 382. af hwario lande som vndir himnomin (sub cælo) var KL 133. " stegh vp til hyMPna" MP 2: 30. þär han tel hinna stägh Bu 12. " teþes þre soler a himno" ib 63. " com aff himnum skinande sky" ib 13. com lius af himnom (de cælo) som lygne eldar ib 185. hörþo röst af himnom ib 531. " solinna liws hulkit som liwse j himnomin" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 172. " thu skin owir alla himnana" ib. " thz waldh är tegh af himnum senth" MD 15. " thz brödhit som nidhirfor af hyMPnom (cælo)" MP 2: 134. " löste sina wini fra häluitis elde til himna glädhi" Bil 612. - Jfr himil.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hymin L.
 • himinar: -ana KL 144.
 • himnar.
 • himpnar.
 • hympnar. dat. himnom. himnum. himpnom MB 1: 41. hympnom),
 • himna blivilse ,
 • himna brudha hus ,
 • himna brudhgumi
 • -brwdhgumme )
 • himna bröþ ,
 • himna födha (hympna-),
 • himna ganger
 • himpna- MB 1: 178),
 • himna härskap ,
 • himna lagh ,
 • himna ledhare ,
 • himna lius ,
 • himna lughi ,
 • himna mästare ,
 • himna rike

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᛘᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back