Himirike

Old Swedish Dictionary - himirike

Meaning of Old Swedish word "himirike" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

himirike
himmelrike, himmelen ss Guds och de salige andarnes KLemning. 1860. SFSS.">Boning. j iheSu christi hedhir ok namn skulu böghias al knä. badhe j himerike ok iordhrike ok hälwite KL 3. " var herra til redde twa kosta. .. en j iordrike oc annan j himerike" MP 1: 194. " þa han fiol af himirike oc tel hä[l]uitez" Bu 145. kom gabriel af himirichi ib 6. " kuMBar af himirike röst" ib 5. " huru var fru for af þänna heme tel himirikis" ib 12. " at han sände för tel himirikis elgh hänne iamKLemning. 1860. SFSS.">Borit folk" ib 511. " fara til himerikis" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 246. vars herra iheSu christi vpfärdh til himerikis ib 242. moysi lagh leddo ängin til himerikis MB 1: 444. " the tro ledde them til himerikis hop" ib. " tha er war siel i hymmerik" RK 1: 342. ib 353, 356. " for allom thet hafdhe forskuldat vpsadhe thv himirike" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 135. gudh fadhir j himerikis högdh MP 1: 3. " gudh fadher aff himerike" MB 1: 67. " himerikis herra ok aldra thinga skapare" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 405. " himerikis portir star jdhir ypin ib. himerikis konungir ok änglanna herra ib. gudz son himerikis sool oc liws" MB 1: 52. - gen. framför ett Subst. ofta med nästan adjektiv betydelse: himmelsk. all jorderikis frygd oc hymmerikis nade RK 1: 3. " hon yRKe opt swa iordzlica giri at hon vil ey lydha ok fölghia them som hona til himerikis krase kalla" MP 1: 193. " at the häldir vtuälia at smaka äuärdelica beskelikhet j heluite än fölghia them som them kalla til himerikis sötma ib; jfr himirikis sötme. thässin himerikis välsignadha adhran" KL 329. " thera naMPn äru nw scrifuat j hymmerikis KLemning. 1860. SFSS.">Bok (jam cælis nomina Sua dederunt)" Bil 412. mang thing. .. som scrifwadh äru j himerikis KLemning. 1860. SFSS.">Book (libro cælesti) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 455. " himerikis orghor" Su 137. j hwpe himerikis godha thinga (spe cælestium KLemning. 1860. SFSS.">Bonorum) Ber 41. thänne stadhin. .. j hulkom himerikis liggianda fää skulle liggia KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 444. " hon hawir ok bär j sik himerikis gudz (cælestis Dei) Biläte" ib 184. gudh giwi thic hwilo ij himerikis ierusalem KL 217. Ber 175, 232. " j himerikis palaz" Ber 45. himerikis palacium Su 136. Denna adjektiva betydelse ingår i allmänhet i de sammansättningar, som anföras i det följande. Jfr iordhrike.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • himirichi.
 • himerike (oftast; jfr Kock, Studier öfver Fornsv. Ljudl. s. 260).
 • hymiriki L.
 • himmerike: -riket Va 55.
 • hymmerike Lg 550 ; RK 1: 353 ;
 • -rikis Bil 412 ; RK 1: 3.
 • hymmerik ib 342, 356 (på båda ställena i rimslut).
 • hemmerijk MD 498 (i rimslut).
 • hymmerige: -rigis RK 1: 4410.
 • hemerige BSH 5: 241 (1508) ),
 • himirikis brudha hus
 • himerikis- )
 • himirikis brudhgumi
 • himirikis brödh
 • himerikis- )
 • himirikis fadhir
 • himerikis- )
 • himirikis fadhurland
 • himerikis fadherland )
 • himirikis faghnadher
 • himerikis- )
 • himirikis fädhernis land
 • himirikis fädhrinsland
 • himirlikis gardher
 • himerikis- )
 • himirikis glädhi
 • hymerikis- )
 • himirikis hember
 • hymerikis- )
 • himirikis härskap
 • himerikis-.
 • himerikis herskap: -skapi Bo 249. " hymerikes herskap" LfK 114 ),
 • himirikis härskaps moghe
 • himeriksi herskaps- )
 • himirikis lif
 • himerikis lifh )
 • himirikis lius
 • hymerikis- )
 • himirikis läkiare
 • himerikis- )
 • himirikis ordh
 • himerikis- )
 • himirikis paradis
 • himerikis paradys )
 • himirikis rike
 • himeriks-.
 • himmerikis-. himerikis rikie. hymmerliges riige BSH 5: 394 (1510) ),
 • himirikis rikedomber ,
 • himirikis sanger
 • hymerikis- Bir 4: 149),
 • himirikis skin
 • hymerikis sken )
 • himirikis säte
 • himmerikis- )
 • himirikis sötme
 • himerikis- )
 • himirikis thing
 • himerikis- Bir 2: 45, 3: 23 ; Ber 2 ; Su 3. hymerikis-),
 • himirikis vin
 • hymerikis- )
 • himirikis vägher
 • himerikis-.
 • hymerikis- Lg 3: 157 ),
 • himirikis värdhelikhet
 • himerikis- )
 • himirikis ära
 • himerikis-.
 • hymerikis Bir 1: 40),
 • himirikis ödher
 • hymerikes- TB 72.
 • hymmerikis- RK 1: 347, 3905.
 • hymmerigis- ib 4410. " hymmerikis ööder: -ööd" ib 1379),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᛘᛁᚱᛁᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back