Hinder

Old Swedish Dictionary - hinder

Meaning of Old Swedish word "hinder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hinder Old Swedish word can mean:

hinder
L.
hinder
1) det som håller tillbaka, hinder. jSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPedimentum hinder STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 14. for krankdoms hindher kan wara mällan männi skiona mwn ok STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 195. ib 5: 31. - hinder, olägenhet, svårighet. ath landsens härre gör nokoth hindher äller förbod moth köSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMännenan STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 104. 2) tviST, klander. om the nagat hinder göre wille pa then prebenda och tess renta STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 203 (1492). STb 4: 229 (1511). SToria. 1816 ff.">HSH 17: 71 (1523, Brask). - invändning. votho borgameSTaran, radit och xxiiij aff menigheten swa ens, at om thet folkit komber her swa mykit aff reffle medh STen criSTiernsson, som ordh är ,m vijc, ath the jngelunde vele haffue thöm j STadin vtan hinder och alle gensegelse STb 3: 330 (1497).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hindher.
  • hindhir MP 5: 31 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᚿᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back