Hinder

Old Swedish Dictionary - hinder

Meaning of Old Swedish word "hinder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hinder Old Swedish word can mean:

hinder
L.
hinder
1) det SOm håller tillbaka, hinder. är hon them manne SOm aSTundar komma til fulkomplikhet STundom hinder STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 319. ib 1: 113. " wi skulum ey hata wara foräldra wtan thera hindher (impedimenta) the os hindra af rättom wägh" Gren. 1866.">Ber 23. " ath lagha fforffAl heller hinder kwälia them" SSTycken på Forn Svenska.">EG 121. - hinder, olägenhet, svårighet. kom andreas vtan hindar tel margundiam Bu 133. Gr 300. Bundus hel saman handin ok arMBrin. .. lytis löss ok laSTa ok Als hindris STenianus. Se Lg.">Bil 256.
hinder
2) bråk, tviST, klander. ther Aldrigh ytermer hinder eller tiltAlan vm lidha aff mik eller minom arfuom SD NS 1: 88 (1401). " häredhz Almenninghia oc häredz jordh SOm i hindär oc i qwAl hafwer STandith" STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 202 (1413). " vtan Alt archt eller noghors mandz hinder" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 276 (1459). " epther tAl eller hyndher giöra pa thenna for:de trediungh" Alekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1: 178 (1502). - bråk, invändning. betAläskvlende honom. .. vm sanctä michäls dagh. .. vtän Alt hindär SD 6: 149 (1349). at Gren. 1866.">Beredha wpa. .. sancta johannis dagh. .. wtan hindir ST 128. vtan. .. hänna iomfrvdoms hindir ällir skadhilse STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 79. " vakta thik at thu vare eygh sak älla tilfälle nakurs mans hindir (för hindirs?)" Gren. 1866.">Ber 275. - intrång, förfång. enkannelikit goth gör Almänneliko godho enkte hinder STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 53.
hinder
4) uppehåll, afbrott. wi j Allan tima vtan Alt hindher (sine intermissione) görom idher amynnilse j warom bönom MB 2: 262. - dröjsmål. ij hyllen honum häller vtan Alt hinder Al 1704. ib 2489, 4803, 9565. ST 445. MB 2: 222. SO 185, 201. - snaraST ss rimfyllnad: för visST. thu tappar for honum vtan hinder Al 3153. - Jfr forhinder.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hyndher.
  • hindris Bil 255),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᚿᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back