Hindra

Old Swedish Dictionary - hindra

Meaning of Old Swedish word "hindra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hindra Old Swedish word can mean:

hindra
L.
hindra
för ty ath fisken laa länge hindradhir tha fordarffwadis fisken ib. 5) börja tviST med, oroa. wi. .. forbiudhom huariom i sin STadh. .. thänna sama niclis. .. nokralethis hindra eller qwälia SD 6: 335 (1522).. .. swa thet jakey ytermeer fore the saka, jak j thän tima giort hafde, skulle quälias, skullas älla hindradher wardha SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 1: 362 (1376). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2. 151 (1489).
hindra
6) oroa, skada. " jnffimo. .. krankan göra hindra oc kränka" STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 27. jnterpolo. .. aather SToppa smittha hindra oc skämma ib s. l37. mangha ffriborna män. .. sändho hänne älzskogha breff, fför hwilken breff hon mykidh hindradhis JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 399. 9) faSTtaga, fänglsa. JGb 24 (1480). henrik grymholt loth hindra for:na olaff matsson medh bödla och byiaswäna STb 1: 70 (1476). " ath engin STadztienare skal haffua aff noghan borgare meer än iiij (4) peninga for sin medha, tha te skulo lnogan hindra eller besättia" ib 173 (1478). ATb 2: 138 (1479). jrretio. .. snärya hyndra och innäthya STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 45. ib.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hyndra.
  • -ar ,
  • -adhe ,
  • -adher.
  • -adha ATb 1: 345 (1471).
  • *hindra sik , 1) oroa sig. ena sak. .. j hwilke hon hafdhe sik wm qwällen foreeath nakoth hindrath Mecht 53. 2) sysselsätta sig vara upptagen (med ngt). fiärdha är jomfrulika äronna fäghringh, sik altidh hindra i gudz ordhom (verbo divino vacare) mz renasta hiärta SpV 466.
  • *hindra fore , se SDw 2: 1235. - Jfr af-, be-, for-, fran-hindra, ävensom ohindradher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᚿᚦᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back