Hindradagher

Old Swedish Dictionary - hindradagher

Meaning of Old Swedish word "hindradagher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hindradagher
den följande dagen; dagen efter bröllopet. "a rättum hinderdagh" SD 4: 389 (1334?). a rettom hindredagh ib 6: 159 (1350, nyare afskr.). ib NS 1: 8 (1401), 297 (1403), 2: 78 (1409). FH 1: 187 (1498, nyare afskr.) , 3: 107 (1447), 4: 27 (1452), 5: 222 (1514), 6: 33 (1452, nyare afskr.). BSH 5: 488 (1511).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hindredagher.
 • hinderdagher.
 • hynderdagher: -dagh FH 4: 27 (1452).
 • hinderssdager: -dag BSH 5: 488 (1511).
 • hindirs dagher: -dagh FH 3: 107 (1447).
 • hyndersdagher: -dagh ib 5: 222 (1514). hymer dagher: -dagh ib 6: 33 (1452, nyare afskr.)),
 • hindradags gava
 • hindirsdax-? )
 • hindradagis gipt
 • hindradagxgift )
 • hindradags giäf

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᚿᚦᚱᛆᚦᛆᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back