Hinnenhode

Old Swedish Dictionary - hinnenhode

Meaning of Old Swedish word "hinnenhode" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hinnenhode
arrière-garde, eftertrupp. " ther efterst waro skickade i himmenhode vel ijc [200] riddara oc swena godhe som hären skolo forwara saa at thom skal engen a ryggen sla" RK 2: 8617.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᚿᚿᚽᚿᚼᚮᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back