Hion

Old Swedish Dictionary - hion

Meaning of Old Swedish word "hion" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hion Old Swedish word can mean:

hion
vanl. " i pl. "
hion
1) medlem af huset el. familjen; pl. husfolk. husKLemning. 1860. SFSS.">BonDin. .. döptis ok al hans hion (cum tota domo sua) KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 249. ib 359.
hion
2) äkta make, man el. huKLemming. 1871--73.">STru. iak tänkte thik haffwa rikelika gipt mz KLemming. 1871--73.">SToor äre et annath hion Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 190. " thär mötos þöm (för þön) baþen hion fäghit huart andro" Lg.">Bu 4. ib 30. Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 479 (1345, nyare afskr.), NS 1: 606 (1406). KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 1, 131. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 318. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 369. KLemming. 1844.">Fl 2088.
hion
3) tjenKLemming. 1871--73.">STehjon, tjenare, underhafvande. thz ware mykit bäter fordragith ok ok konunKLemming. 1860.">Gra Gambla KLemming. 1871--73.">STadgar [såSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSins hion ware oslagith KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2113. " een herra ma wäl siälfwer biwdha sin wilia ower siin hion" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 96. " vtan hion oc thiänara" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 1. " hiona troskaph KLemming. 1871--73.">STyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer väl KLemning. 1860. SFSS.">Bondans KLemning. 1860. SFSS.">Booskap" GO 343. ib 421, 889, 1037. Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammal afskr.), 670, 5: 376 (1344, nyare afskr.). KLemming. 1871--73.">SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. KLemming. I Vitt. HiKLemming. 1871--73.">ST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 46. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 376. KLemming. 1844.">Fl 632. KLemming. 1871--73.">ST 485. " hurw watzKLemming. 1871--73.">STena hion oc GOtz skulo KLemming. 1871--73.">STyras" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 109. " watzKLemming. 1871--73.">STena cloKLemming. 1871--73.">STirs sysloman oc gaardz mäKLemming. 1871--73.">STaren oc all hionen vtan fore cloKLemming. 1871--73.">STrit" ib. " all cloKLemming. 1871--73.">STersins hion" ib 110. " at ey haffuis naghot owirKLemming. 1844.">Flödhogth folk eller hion j cloKLemming. 1871--73.">STersins tiäniKLemming. 1871--73.">ST ib. allom cloKLemming. 1871--73.">STrisins landKLemning. 1860. SFSS.">Boom och hionum" ib 112. ib 111, 118, 121, 122. " all Frälz hion SOm riDiplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. KröninKLemming. 1860.">Gra Gambla KLemming. 1871--73.">STadgar [såSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDarom oc swenom oc Frälse tillhöra, SOm ära brytia oc landKLemning. 1860. SFSS.">Bo" KLemming. 1860.">Gra Gambla KLemming. 1871--73.">STadgar [såSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 28 (1375, orig.). " alla the brytia landKLemning. 1860. SFSS.">Bo oc hion SOm byggia i mino GOdze" KLemming. 1871--73.">STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 179 (1377). ib 182 (1377). kyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiones hion, SOm kyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiones äGOdeela abyggia Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. KröninKLemming. 1860.">Gra Gambla KLemming. 1871--73.">STadgar [såSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1: 88 (1440, afskr.). " kyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiones hion äller abyggiara" ib 91 (1440, afskr.). - (?) the sagho ther mang hion KLemming. 1871--73.">STanda for wares herra KS-Sagan. Utg. af G. KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa (Tung) 38. - JFr arvodhis-, Frälsis-, fälaKLemming. 1860.">Gra Gambla KLemming. 1871--73.">STadgar [såSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS-, gäKLemming. 1871--73.">ST-, hema-, hus-, häLgh-, legho-, reþo-, thiäniKLemming. 1871--73.">STa-, varþnaþa-hion.
hion
1) äktenskap. " beuiKLemming. 1871--73.">STe han at hionalaghit är af gudhi skiKS-Sagan. Utg. af G. KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pat" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 63. " myKLo värdoghare är andelikit hionalagh än licamlikit" ib. " kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKionna häLgilse SOm är döpilse ok färmilse ok olning scriptamal hionalagh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 205. ib 234. " tha andwardadhin the sin vilia j mina hänDir ok tokin (susciperent) hionalagh mz minom räDiplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. KröninKLemming. 1860.">Gra Gambla KLemming. 1871--73.">STadgar [såSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDogha" ib 80. " bygde han annat hionalagh" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1955. henric kesare ok raþegund kesarinna KLemning. 1860. SFSS.">Boþo saman i renlicus hionalagh Lg.">Bu 419. KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 229. KL 53, 110. KLemming. 1860.">Gr 283. KS 3 (6, 4). KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 329, 506. KLemming. 1871--73.">ST 34. MP 1: 37, 39, 40. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 75, 79, 2: 68, 214, 3: 221, 316, 4: (Dikt) 239, 240. Gers FreKLemming. 1871--73.">ST 28. Lg 3: 40. " samtykte ok hon j. .. her eggertz riDiplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. KröninKLemming. 1860.">Gra Gambla KLemming. 1871--73.">STadgar [såSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDars hyonelagh" ib 523. " en iomFrw. .. beDiplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. KröninKLemming. 1860.">Gra Gambla KLemming. 1871--73.">STadgar [såSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDis til hionalagh (till äkta) af enom rikom vnGOm man" KL 298. " marghe rike KLemming. 1860.">Grefwa beDiplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. KröninKLemming. 1860.">Gra Gambla KLemming. 1871--73.">STadgar [såSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDos hona til hionalagh" ib 307. " bedhis af them badhom til hionalagh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 124. " the byria sina hionalax giri (concupiscentiam sui conjungii) j skörlimnadh" ib 1: 82. " nar min fadhir ok min modhir komo saman äptir hionalax rät (matrimonialiter)" ib 3: 151. " liua j smittoghom hiona- lax kötz luKLemming. 1871--73.">STa (in matriomoiali contamniosa delectatione carnali)" ib 253 (den adjektiva betydelse: äktenskaplig, SOm gen. här har, är mer el. mindre förherskande äfven uti de i det följande anförda sam mansättningarna, i hvilka denna gen. ingår).
hion
2) äkta KS-Sagan. Utg. af G. KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Par, äkta makar. tholikit hionalagh skal aldre see mit anlite KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 81. " the wärlzliko hionaLghin" ib 82. " tw thing til höra hionalaghinom (för -ino) förKLemming. 1871--73.">ST GOzsit. .. annantidh SOnin älla barnin" ib 2 166. kom Fram eth hyonelagh, ananias oc saphira hans hwKLemming. 1871--73.">STru LfK 21. " saa hon ther jumFrvr, enkior och hionalagh" KS-Sagan. Utg. af G. KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa (Tung) 32. ib 33. Lg 3: 40, 523. huart KS-Sagan. Utg. af G. KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Par hionalagh SO 202. ib 190.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hyon: hyonum SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). hioon SD NS 1: 606 (1406); GO 421, 1037. hiön L.),
 • hiona fälagh
 • -felagh MB 1: 468),
 • hiona gardher
 • -gaardher )
 • hiona lagh
 • hyonalagh Gers Frest 28.
 • jonalagh Bir 3: 316.
 • hyonelagh Lg 3: 523 ; LfK 21.
 • hionalagh MB 1: 329 ; ST 34.
 • honalach SO 190 " för hionalach,
 • hionalagha fälaghi
 • hione- )
 • hionalags band
 • hionalagx- )
 • hionalags folk
 • hionolax- )
 • hionalags fälaghi
 • hionalagx- Bir 1: 147. hionalax- ib 3: 151),
 • hionalags kompanskaper
 • hionelax- )
 • hionalags lypte
 • hionalagx )
 • hionalags sambland
 • hionalax- )
 • hionalags samföghilse
 • hionalagx- Bir 3: 318 ; Lg 3: 40.
 • hionalax- Bir 3: 69. hionalax samföghelse KL 314),
 • hionalags stadhge
 • hionelagx- Lg 3: 64, 386. hionlax- ib 272, 390, 478),
 • hionalags siäng
 • hionalags troskaper
 • hionalax- )
 • hiona mali ,
 • hiona spanan?
 • -span )
 • hiona vighning. f. L.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᚮᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back