Hion

Old Swedish Dictionary - hion

Meaning of Old Swedish word "hion" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hion Old Swedish word can mean:

hion
L.
hion
3) tjänstehjon, tjänare, underhavande. PMSkr 203. han (ɔ gårdsmästaren) skal altidh merkia til hwadh gärningh hwarth hion är qwämasth PMskr 204. - Jfr kirkio-, thiänista-hion.
hion
1) äktenskap. " then tiidh hionalag skal bindhas" SD NS 3: 493 (1419). bengt pedersson. .. oc appollonia pederSDotter, j äktha hionelagh sammanbunne Svartb 428 (1448). siwnda sacramentum är hionalagh SvKyrkobr 64. vä[l]signadh vari thu (ɔ Sankta Anna) alra cristna hionalagha modhor SvB 384 (senare h. av 1400-t.). MP 5: 97. 2) äkta par, äkta makar. at farande folk. som aff androm landom komber oc sic for hionalagh ¬halla ey sculu redhskap om pascha faa Gummerus Syn-stat 44 (1425, vidim. fr. 1440). SvKyrkobr 69. ib. at hwart hionalagh i waart rike sculu aarlica giffua forneMPda watzstena clostre twa swenska päninga Vårfrup 135.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • *hiona gilnadher? (-nader GU C 20 s. 191), se hiona skilnadher.
 • hiona lagh (hyonalagh: -it MP 5: 97.
 • hionelagh Svartb 428 (1448).
 • hionolagh SvKyrkobr 69. -lagh),
 • hionalags band
 • -lagx-.
 • hiono SpV 320),
 • hionalags folk (hyonelagx-),
 • *hionalags lagh
 • -lagx-.
 • hionolax- SpV 369 ),
 • *hionalags lust
 • hionolagx- )
 • *hionalags qvinna
 • -lagx- )
 • *hionalags rätter
 • -lagx- )
 • hionalags sambland (-lagx-),
 • hionalags samföghilse
 • -lagx- )
 • hionalags siäng
 • -lagx-.
 • hionlagx- SpV 316. -sängh(h)),
 • hionalags stadhge (-lagx-. hionolagx- Spv 172),
 • *hionalags sälskap
 • -lagx-.
 • hionalagx SpV 349)
 • *hiona lön ,
 • *hiona skilnadher
 • -naadher.
 • -nader )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᚮᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Vårfrup
Handlingar på svenska rörande 'Vårfrupänningen' till Vadstena klosters byggnad och underhåll. I Småst på Fsv. Växtförteckn. fr. slutet af 1400-talet hos Th. M. Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14. Växtförteckn. fr. medlet af 1400-talet hos Th. M. Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14.
➞ See all works cited in the dictionary

Back