Hiordhganger

Old Swedish Dictionary - hiordhganger

Meaning of Old Swedish word "hiordhganger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hiordhganger
rättighet att låta boskap gå i bet. haffua tröggan hiordgang med sith fää huar honom tekkis SD 5: 27 (öfvers. fr. medlet af 1400talet). - betesmark. eeth goodz. .. medh aaker, änger, hiordtgangh, skoogh SD 6: 56 (öfvers. fr. 1400-talet). met. .. hiordhgangom DD 3: 9 (1369, afskr.).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᚮᚱᚦᚼᚵᛆᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back