Hirdhdränger

Old Swedish Dictionary - hirdhdränger

Meaning of Old Swedish word "hirdhdränger" (or hirdhdrænger) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hirdhdränger (hirdhdrænger)
[Fnord. hirðrengr, troligen från Fornsv., (syns dåligt) Das älteste Hofrecht Nordens s. 12 f.] till (syns dåligt) (d. v. s. en konungs el. stormans följe) hörande thenare. thz gaff man hördrengiom ok fantom RK 1: 3664. kallar man annan tiuff. härinson. eller annat oquädhins ordh, är han knape eller skytta ligge innan tornenom en manadh ok äthi vatn ok brödh, är han hyrdränger eller annar minne man ligge j stokkenom eller j kistonne samuled. är han smaswen wardhe hwdstruken MEG (red. A) 54. ib (red. B) 59. EG 63. är han hördrängir ellir annar ärfuodhis man ib 64. hirþdränger thän sum slikt talar a mot riddarä äller swenavapn SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). Jfr (syns dåligt) arb. s. 14, 74, 75.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hirdhdränger may have also been written as hirdhdrænger

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hyrdränger.
  • hördrenger )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᚱᚦᚼᚦᚱᛅᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back