Hirdhe

Old Swedish Dictionary - hirdhe

Meaning of Old Swedish word "hirdhe" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hirdhe
herde. "thin son. .. thedhis hördhomen som wakadhe offwer sinne hiordh Skrt Uppb 365. - bildl. honom loffuandis oc takandis i enne lydhno wndher en herdda som war hälge fader pawen" JMÖ 172. herre ihesu criste thw som är een god hörde SvT 69 .. - Jfr asna-, fara-, fä-, geta-, kirkio-, svinahirdhe.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hyrdhe GU C 20 s. 422 ; SpV 377.
  • hördhe GU C 20 s. 451 ; -n PMskr 238, 244, 260; -anna SpV 377 ;
  • -omen SkrtUppb 215, 365.
  • hörde GU C 20 s. 35. SvT 69.
  • herdda JMÖ 172 ),
  • *hirdha käpper
  • hörda- )
  • *hirdha skräppa

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᚱᚦᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SvT
Den Svenska Tideboken. [Utg. av G. E. Klemming] 1854. [Efter gammalt tryck fr. c. 1525].
➞ See all works cited in the dictionary

Back