Hita

Old Swedish Dictionary - hita

Meaning of Old Swedish word "hita" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hita Old Swedish word can mean:

hita
1) upphetta. " belägger han !UDDA_TECKEN? skör luste) sköt allan kroppin och hita bränne, och wptände. .. kötit" Ber 232.
hita
2) refl. hitas, upphettas, varda het. bildl. the som kalle waro wärmdos oc hitadhos Bir 4: 7. " skynda mz alle akt til gudh som thu älska astunda oc hitas ok ängxlas (ad Christum quem diligis, tota mente suspires, ferueas, anheles, anxieris)" Ber 17. - Jfr heta, v.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back