Hitna

Old Swedish Dictionary - hitna

Meaning of Old Swedish word "hitna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hitna Old Swedish word can mean:

hitna
1) varda het, varda varm. folkit hethnade j storom hetha MB 2: 357. " konungen drak manliga got wiin, oc böriade hethna j skallan" ib 188. " tå hitna thera blodh" KS 55 (139, 59). - Bildl. mit hiärta hitnadhe i mik Bo 232. ib 178. " heetnar jak allir aff gudhelika eldzsins hita" Su 201.
hitna
2) glöda? halsin (näml. på fogeln Fenix) hitnar (af senare hand ändradt till skiin) som gul Bil 306.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hethna.
  • heetna.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᛏᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back