Hiul

Old Swedish Dictionary - hiul

Meaning of Old Swedish word "hiul" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hiul
hjul, vagnshjul. "thässe vangnsins hiwl" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 328. ib 329. " swa är skalk i scola som fämpta hiwl a wanga" GO 1068. - bildl. ä hwarth h[i]wlith hwelffwer pa wäghin ther jach nw är i STadher STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 252 (1500). - vindhjul. gynom the hiwlen ällir windana, som äru j wägginne, mällan sySTer oc brödher, tildirffuis engin sySTer at intaka ällir wtsända nakot STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 98. - hjul till kanon? ij (2) hywl, järnsläghen ok vi (6) sma hywl oijärnat STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 506 (1512). pinohjul, STegel. lät dacianus gerogium sätia a hiul. hiulet sat vm cring mz huasom suärþom. hiulet braST ok giorþe georgio ängen scaþa STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 494. ib 505, 510. ST 125, 126. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 144, 145. - Jfr iärn-, mylno-, qvärna-, vaghu-, vind-hiul.
Alternative forms or notes:
  • hyul ST 125 ;
  • -it ib 126. huwl)
  • hiulastova
  • hiulastuw )
  • hiula värk
  • hywla- )
  • hiula virke
  • hywla-.
  • hiwla wyrke: -ith Lg 3: 146),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᚢᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back