Hiul

Old Swedish Dictionary - hiul

Meaning of Old Swedish word "hiul" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hiul
hjul. - kvarnhjul. jtem vij mark af sudhro quern oc vij mark reknades af met hanom for ognin han bygde oc hyughlith Skotteb 349 (1440-41, Borgm). - pinohjul (för rådbräkning av brottsling). ther meder dömpdes samma claus lauerensom til hywll STb 3: 411 (1498). tha gik röSTer offuer alt, ath han hade döden fortient medh eth hiwll ib 4: 38 (1504). - rådbråkning med hjul. ty then menige frelsse man oc almoghe her reget loffves(?) inthet anneth utan hyul oc hengendhe, mord oc brand VgFormt II. 1: 22 (1521). - Jfr damma klinka-, kärro-, vaghns-, vatu vinds-, vef-, vände-hiul.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hiwll.
 • hyughl: -ith Skotteb 349 (1440 -41, Borgm). Se E. Lidén, Studier tillägnade Axel Kock 418 f.),
 • *hiula hus
 • hywla- )
 • *hiula mästare
 • hiwlla-.
 • hiwlä-.
 • -mestare )
 • *hiula vidher
 • hywghla- )
 • *hiuls naf
 • -naff )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᚢᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back